Stichting

Stichting Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda

De Oprichting Stichting heeft plaatsgevonden op 17 juli 1996 en is gevestigd in de gemeente Breda en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Het doel van de Stichting is:

  • Het stimuleren en coördineren van bijeenkomsten met betrekking tot de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Breda door onder andere de Eerste Poolse Pantserdivisie op 29 oktober 1944.
  • Het verrichten of doen verrichten van zodanige activiteiten welke hiermee samenhangen of hiervoor bevorderlijk kunnen zijn, alles genomen in de ruimste zin.
  • Het adviseren van de Gemeente Breda over toe te kennen subsidies, faciliteiten en dergelijke.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit afgevaardigden van de volgende verenigingen of organisaties voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda bestaat uit:

 

Jos Figlarek, voorzitter

voorzitter

 

 

Jan RooversJan Roovers

secretaris

 

 

Ad Figielad figiel

secretaris

 

 

Ed CuberEd Cuber

penningmeester

 

 

Bozena Rijnbout Bozena Rijnbout

afgevaardigde Serce Polski

 

 

Stas SzamrowicStas Szamrowicz

afgevaardigde 1e Poolse Pantserdivisie

 

 

Ad van TiggelenAd van Tiggelen

afgevaardigde comité Herdenking 1944
Ginneken

 

 

Johan WiaterekJohan wiatrek

afgevaardigde Bredase Culturele Vereniging Polonia

 

 

 

Michel Lessman
afgevaardigde PSK Kaszub

Kees Rutten
afgevaardigde Comité Belcrum – oorlogsmonument WO 2

 

plechtigheden en feestelijkheden rondom de herdenking van bevrijding Breda